PDF

Rudolf Masarovic (aktualizace 16.11.15)

superkariera.cz


Rudolf Masarovic

Profil-Summary

Hovořím anglicky, francouzsky, rusky a slovensky, mám vysokoškolské vzdělání a dlouholetou praxi v oblasti manažmentu logistiky,Supply Chain a dopravy, zkušenosti z práce ve výrobním závodě telekomunikační technologie ve Francii a z práce na strojírenském projektu v Indii .
V průběhu své kariéry jsem úspěšně vedl aktivity na zvýšení úrovně oddělení logistiky - vykonával jsem analýzy jejího stavu,předkládal návrhy na zlepšení, připravoval procesy a následně tyto zaváděl v praxi, za co jsem byl oceněn certifikátem ‘’Pride Award’’.
Taktéž jsem zadával a vyhodnocoval výběrové procesy na poskytovatele logistických služeb-3PL/4PL, které jsem následně řídil a prováděl jejich finanční kontrolu. Podobně jsem zabezpečoval nákup tovaru, výkon inventur a skladování, auditů a řídil procesy oprav-RMA,vyhodnocoval cenové nabídky-RFQ, připravoval Service Level Agreements-SLA, Work Instructions (WI) a Standard Operation Procedures-SOP.
Pro dalšího zaměstnavatele jsem poskytoval logistickou podporu obchodnímu oddělení za přípravu přepravních dokladů- faktur,povolení, Certificates of Origin-C/O, balících listů-PL a při zabezpečování námořních kontejnerů, jejich následné dopravě/proclení při exportu do Číny.
V současnosti žiji v Praze, práci hledám i mimo republiku a nastoupit do zaměstnání můžu okamžitě.
******************************************************************

I have university education, speaking English, French, Russian, Czech,Slovak and long term experience in operational logistics and transport management,export/import trade regulations,process settings,costs optimization,3PL/4PL management, experience from work in telecommunication factory in France, work on Oil&Gas engineering projects in India and Slovakia.
During my career I helped to improve the quality of logistics service and I increased its credit by performing the analysis, proposing the changes for improvements, implementing them in practice and mentoring the warehouse staff. This contribution was recognized by Nortel Vice-President when I was awarded Pride Award certificate. I successfully handled the claim processes with insurance companies to make sure that damge compensation will be receieved if an accident occurred.
I was recognised and appreciated for my responsibility to properly handle transport activities and to manage all the relevant paperworks (Packing Lists, Invoices, Certificates of Origin, Permits, Licenses) and customs formalities, INCOTERMS specification in line with international trade requirements.
Due to my continuous stock level monitoring and its on-time replenishment there was always the quantity of spare parts as requested by engineering department. The same way I placed the Purchase Orders - PO’s to make sure that the central warehouse had always the spares for techniciens to cover the faulty parts and to avoid the outage on the network..I supervised the stock keeping, ran the regular inventory inspection and financial audits.
Additionally I controlled the repair process-RMA, made an evaluation of price quotation-RFQ, prepared the Service Level Agreements-SLA and Standard Operation Procedures-SOP.
At the present I live in Czech Republic-Prague and I am available immediately.
I would like to work within logistics,Supply Chain, transport/freight, or 3PL management worldwide.

Kontaktujte uživatele

Snadno oslovte uživatele Rudolf Masarovic

kod